Tyverialarm

En tyverialarm er med til at sikre private og virksomheder mod indbrud i det tidsinterval, hvor der ikke er andre til stede. Men udover at have en præventiv effekt, har tyverialarmen følgende andre features:

  • Zoneopdeling med alarmsystem
  • Mulighed for integration med netværksbaseret videoovervågning
  • Kan eliminere fejlalarmer ved opkobling til en videovagtcentral
  • Mulighed for integration med tågesikring
  • Mulighed for integration med adgangskontrol

Zoneopdelt tyverialarm

Tyverialarmen kan indstilles til at deaktivere forudbestemte zoner fordelt på personer. I praksis fungerer det således, at når en ansat logger sig ind med sit eget personlige password, deaktiveres alarmen kun i de områder og lokaler, som personen har adgang til. Dette kan for eksempel være en fordel i større virksomheder, hvor det om aftenen kun er relevant, at den ansatte har adgang til sit eget kontor.

Integration med overvågning

Tyverialarmen kobles normalt op til en vagtcentral – som fx den IP-baserede vagtcentral Securiguard. Hvis alarmen går, vil der med det samme blive sendt billeder til vagtcentralen. Der via billeder fra et integreret overvågningssystem hurtigt kan afgøre, om der er tale om en fejlalarm eller om uregelmæssigheder, hvor der er brug for at tilkalde en vægter eller lignende.

Denne integration mellem tyverialarm og videoovervågning bevirker at virksomheden har mulighed for at spare mange penge, idet udrykning af vægtere til fejlalarmer elimineres og reaktionstiden afkortes.

Integration med tågesikring og adgangskontrol
Hvis man ønsker at udbygge sin tyverisikring med en ekstra feature, er der mulighed for tilslutning af en tågegenerator. Denne integration bevirker, at en tågegenerator aktiveres, når tyverialarmen sættes i gang.

En tågegenerator kan indenfor 20 sekunder fylde lokalet med en tyk røg, som forhindrer tyven i at slippe af sted med værdierne. Røgen er uskadelig både for mennesker, dyr og materielle værdier og forsvinder igen i løbet af en halv time efter aktiveringen.

Ydermere er en integration mellem tyverialarm og adgangskontrol til stor fordel, da en indregistrering ved adgangskontrollen også betyder en deaktivering af tyverialarm.

Du kan i øvrigt købe tyverialarm uden abonnement eller med abonnement.

Kan man købe tyverialarm uden abonnement?

Ja, du kan både købe tyverialarm med eller uden abonnement.

Rul til toppen